تولیدات صنعت ساختمان

درزمینه ساختمان باید به تولید انواع پنجره پلاستیکی ودرب کرکره ای پلاستیکی ودریچه های پلاستیکی ساختمانی، ودرب پلاستیکی وجکوزی پلاستیکی وسیفون پلاستیکی وکابین سونای پلاستیکی و وان پلاستیکی و.... معمولی اشاره کرد.