صنعت راهسازی و شهرسازی

بطور مثال قطعات ماشین آلات راه سازی . سرعت گیر ها . چراغ ها و علائم راهنما رانندگی